Đoàn giám sát Thường trực HĐND làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất.

Đăng ngày 25/11/2022

Sáng ngày 25/11, đoàn giám sát HĐND Thị xã về công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn Thị xã do đ/c Lê Thanh Long,  Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã dẫn đầu  đã có buổi làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất. Tham dự buổi làm việc có các thành viên đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ Thị xã, phòng Tài chính- kế hoạch, chi cục thuế Bắc Vinh…
Thay mặt đoàn giám sát, đ/c Nguyễn Hồng Quang, UVBTV Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND Thị xã, phó đoàn giám sát  đã đọc quyết định số 68/QĐ- HĐND ngày 5/10/2022 của Thường trực HĐND Thị xã về việc thành lập đoàn giám sát công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn Thị xã. Theo đó, trong thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 10/12, đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát tại 3 đơn vị là Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Tài chính- kế hoạch và Chi cục thuế Bắc Vinh.
Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất Thị xã Cửa Lò trong 10 tháng đầu năm 2022, trung tâm đã phối hợp thực hiện thành công 8 cuộc đấu giá với 98 lô, thu ngân sách 315 tỷ  thu nộp ngân sách 225,8 tỷ đồng, đạt 67,2% so với Nghị quyết HĐND Thị xã, tăng 124,2% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 161,2% so với dự toán pháp lệnh. Từ nay đến ngày 30/12, trung tâm sẽ thực hiện việc thu các hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp vào ngân sách đúng hạn, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Theo nghị quyết của HĐND Thị xã về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN về thu từ đấu giá QSD đất năm 2022 là 335, 824 tỷ đồng. Vì vậy để đạt được kế hoạch đề ra, các đ/c trong đoàn giám sát cũng như các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất với trung tâm, đặc biệt là cần làm tốt công tác quy hoạch chi tiết các khu đấu giá, thực hiện tốt việc đấu giá, nhất là xem xét lại giá đất đưa ra để đảm bảo được chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022. Đồng thời làm tiền đề để thực hiện tốt kế hoạch của năm 2023.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, Đ/c Lê Thanh Long, Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong công tác thu NSNN trên địa bàn. Tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đơn vị cần đôn đốc việc nợ tiền đấu giá, tập trung khai thác các nguồn đất, nhất là đất xen giắm…Đặc biệt, Trung tâm cần ưu tiên nguồn vốn đầu tư để làm tốt việc giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng quy hoạch, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.
                  Mỹ Hạnh – Duy Quý