Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 11/11/2016

hdongtinh

Báo cáo với đoàn công tác của HĐND tỉnh, UBND thị xã Cửa Lò, cho biết, hiện tại thị xã đang quản lý, sử dụng hơn 250.205 m2 đất gắn liền với trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, 20 phương tiện ô tô. Tuy nhiên, hiện nay, trụ sở của nhiều cơ quan, đơn vị đã xuống cấp, một số xe ô tô sử dụng nhiều năm đến nay đã khấu hao hết giá trị. Các  trang thiết bị làm việc, hết thời gian tính giá trị hao mòn nhưng chưa bố trí nguồn để mua sắm thay thế.

hdongtinh1

Tại cuộc làm việc, nhiều vấn đề được các thành viên đoàn công tác đề cập đó là: Việc phân cấp mua sắm, quản lý tài sản nhà nước, đó là HĐND tỉnh đã có nghị quyết  và UBND tỉnh đã có quyết định về vấn đề này. Liên quan đến việc mua sắm tài sản thì việc mua sắm tài sản có giá trị trên 100 triệu do cấp tỉnh thực hiện và dưới 100 triệu đồng do cấp huyện. Việc mua sắm tài sản tập trung do thẩm quyền của tỉnh thực hiện và các huyện là đơn vị được thụ hưởng là nhằm đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng về tài sản.

hdongtinh3

Giải trình về các vấn đề mà các thành viên đoàn công tác của HĐND tỉnh quan tâm, lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò khẳng định: Việc tổ chức mua sắm tài sản, trang thiết bị được thực hiện theo đúng quy định. Và UBND thi xã xin được tự chủ được nguồn tài chính, tạo sự chủ động cho đơn vị được mua các tài sản, trang thiết bị mang tính cấp bách của đơn vị

hdongtinh

Kết luận tại buổi làm việc,  Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng cho biết, hiện tại có nhiều văn bản liên quan đến mua sắm, quản lý tài sản nhà nước, Thị xã  Cửa Lò cần tổ chức rà soát lại tất cả các tài sản, trang thiết bị nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Ngọc Ánh