Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cửa Lò lần thứ VI báo công với Bác tại Nam Đàn

Đăng ngày 05/06/2020

Trong không khí chào mừng  Đại hội Đảng các cấp, sáng ngày: 5/6/2020, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ VI đã về tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, dâng hương và báo công với chủ tịch Hồ Chí Minh trước anh linh của người.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Cửa Lò đã thực hiện tốt các nhiệm vị chính trị, đạt nhiều kết quả nổi bật và toàn diện, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, quốc phòng, an ninh được giữ vũng, hệ thống chính trị được củng cố, nội bộ đoàn kết thống nhất, đời sông vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, thương hiệu du lịch Cửa Lò đã được khẳng định

Đoàn đại biếu cũng đã báo cáo với anh linh Người, Đại hội đại biếu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13/6/2020, đồng thời nguyện hứa với Bác, trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 sẽ phấn đấu đưa Của Lò trở thành cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An, xứng đáng là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước. Cũng trong sáng ngày 5/6,  Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ VI đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn, nơi thờ Gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mộ bà Hoàng Thị Loan-Thân mẫu của Người

Ngọc Ánh