Cập nhật tình hình chống dịch covid 19 ở Cửa Lò đến chiều ngày 04/7/2021

Đăng ngày 05/07/2021

Theo số liệu từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò: Tính đến thời điểm: 16h ngày 04/7/2021, trên địa bàn thị xã Cửa Lò có: 389 trường hợp đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong đó có: 58 trường hợp F1. Cách ly tại nhà: 197 trường hợp. Theo dõi sức khỏe tại nhà: 134 trường hợp.

Các nguồn dịch tễ liên quan (hoặc ca F0), gồm có:

Liên quan đi trên chuyến bay Vn 1264 ngày 01/7/2021: 1 trường hợp; Từ các F0: HML, NVT. NTN, ĐXK: 12 trường hợp; Liên quan chợ Quang Trung: 23 trường hợp; Liên quan phường Hưng Dũng, TP Vinh: 03 trường hợp; Liên quan chợ đầu mối TP Vinh: 109 trường hợp. Lập danh sách người nhà, người cùng gia đình liên quan với các trường hợp  chợ đầu mối thành phố Vinh: 212 trường hợp; Liên quan các địa phương có dịch về địa bàn thị xã: 02 trường hợp. Tất cả các trường hợp F1, F2 và các đối tượng có liên quan đều đã được lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Đến thời điểm này, tất cả các trường hợp đều cho kết quả âm tính.

Ngoài việc chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm công tác cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các F1, F2..Thị xã còn khẩn trương thực hiện việc truy vết đối với các đối tượng liên quan đến các ca F0 về từ các vùng có dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch trên địa bàn 7 phường. Cùng với đó,  Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 thị xã đã nhanh chóng triển khai thực hiện các công văn, chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch. Đồng thời, tiếp tục ban hành các công văn, kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch, đưa các tổ Covid cộng đồng trên địa bàn 7 phường vào hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền người dân trên địa bàn thị xã thực hiện hiện nghiêm 5K và đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Phan Thành