Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ngày 06/08/2016

 

Tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân để cùng tháo gỡ những vướng mắc trong hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất là một cách làm có hiệu quả trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp QSD đất của chính quyền các cấp ở thị xã Cửa Lò. Tại các buổi đối thoại, người dân đã trình bày những vướng mắc của mình và đại diện các phòng, ban liên quan đã trực tiếp trả lời từng vấn đề đối với từng trường hợp cụ thể. Thông qua đối thoại, người dân nắm rõ được nguyên nhân để bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Still0806 00020

Hộ gia đình anh Nguyễn Doãn Trinh ở khối Hải Lam, phường Nghi Hải là một ví dụ. Dưới sự hướng dẫn cụ thể của cán bộ địa chính phường, gia đình đã bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận QSD đất, gia đình anh Trinh đã bắt tay vào làm nhà mới. Anh Nguyễn Doãn Trinh – Khối Hải Lam – P.Nghi Hải nói:

Phường xã đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình trong việc làm hồ sơ cấp giấy CN QSD đất. Nhưng gia đình có một vài việc chưa thể hoàn thiện hồ sơ để chính quyền cấp giấy. Vừa rồi, đầu năm 2016, phường đã tạo điều kiện thuận lợi và gia đình đã làm xong bìa. Hiện nay cũng đã làm xong giấy phép để em được làm nhà để ở. 

Still0806 00022

 Anh Nguyễn Doãn Trinh – Khối Hải Lam – P.Nghi Hải

Trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Nghi Hương là phường gặp nhiều vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất. Tính đến nay, Nghi Hương vẫn còn 220 hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp, chiếm trên 22%. Trong đó, chủ yếu là các trường hợp như Cấp đất sai thẩm quyền, chưa bổ sung đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ tái định cư đường trung tâm…

Still0806 00029

Để tập trung giải quyết các vướng mắc trong thủ tục giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất cho nhân dân, UBND phường Nghi Hương đã triển khai đối thoại, đồng thời niêm yết công khai danh sách và hiện trạng cụ thể của từng hộ dân để tránh tình trạng cán bộ gây phiền hà trong thủ tục hành chính. Ông Hoàng Thái Sơn – Chủ tịch UBND phường Nghi Hương cho biết:

“Đối với các hộ có diện tích tăng, phường đang tổ chức xét duyệt, lấy ý kiến dân cư. Đặc biệt, tìm hiểu các số liệu trước đây để xác định rõ nguồn gốc diện tích của các hộ để cấp giấy CN. Còn các hộ chưa bổ sung biên bản họp gia đình, phường thông báo cho các hộ cố gắng phối hợp để hoàn tất hồ sơ. Còn các hồ sơ cấp sai thẩm quyền và các hồ sơ khác do vướng mắc trong cơ chế chính sách, phường cũng đã lên danh sách cụ thể từng trường hợp và gửi các cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp này. “

Still0806 00026

Ông Hoàng Thái Sơn ( Bên phải ) : Chủ tịch UBND phường Nghi Hương – TX.Cửa Lò

Nhờ triển khai các giải pháp phối hợp nên công tác Cấp giấy chứng nhận QSD đất ở Cửa Lò đạt kết quả cao. Theo số liệu báo cáo từ Văn phòng cấp giấy chứng nhận QSD đất thị xã Cửa Lò, toàn thị xã có tổng số 10.669 hồ sơ cần cấp giấy chứng nhận. Trong đó, có 9.767 hồ sơ đã hoàn thiện cấp giấy chứng nhận QSD đất, đạt tỉ lệ trên 91,5 %.

Still0806 00024

Văn phòng đăng ký quyền sự dụng đất

Văn phòng cấp giấy chứng nhận QSD đất thị xã cũng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND Thị xã đã cấp được 770 Giấy chứng nhận QSD đất, trong đó có 118 hồ sơ được cấp lần đầu. Hiện nay, công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất đang tiếp tục được triển khai quyết liệt. Ông Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết thêm:

Chúng tôi cũng giao cho các phòng ban liên quan của thị xã với các phường phải làm hết trách nhiệm của mình trong công tác cấp giấy CN QSD đất thuộc thẩm quyền. 31/12/2016, tất cả các hồ sơ đủ điều kiện thì phải giải quyết hết. Còn những hồ sơ do vướng mắc về cơ chế chính sách của trung ương, hồ so vướng mắc do người dân chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định thì phải chờ khi nào bổ sung đầy đủ giấy tờ và Trung ương có hướng dẫn để xử lý các hồ sơ sai thẩm quyền thì lúc đó mới xử lý. Giải pháp trong thời gian tới, thị xã đã giao cho VP đăng ký QSD đất, phòng tài nguyên môi trường hàng tuần phải trực tiếp cử cán bộ cũng như lãnh đạo của phòng, văn phòng trực tiếp xuống các phường để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phường để lập hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CN QSD đất cho nhân dân trên địa bàn.”

Still0806 00030

Ông Võ Văn Hùng : Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò

Đẩy nhanh tiến độ công tác cấp QSD đất, phấn đấu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các hồ sơ đủ điều kiện trước ngày 31/12/2016, là mục tiêu thị xã Cửa Lò đang tập trung. Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần đảm bảo cho nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế – xã hội.

Thanh Vân – Duy Quý