Dấu ấn các phong trào thi đua của phụ nữ Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 12/07/2021)

Đăng ngày 12/07/2021

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, các tầng lớp phụ nữ toàn Thị đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, năng động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ. Đến nay, cơ bản 12/12 chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội phụ nữ Thị xã nhiệm kỳ vừa qua đạt và vượt, đây chính là động lực to lớn để chị em phụ nữ thị xã Cửa Lò quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.