Danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội bầu tại Nghệ An

Đăng ngày 28/04/2016

(Baonghean) – Ngày 27/4/2016, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An ký ban hành Quyết định (số 91/QĐ.UBBC) về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An
nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo từng đơn vị bầu cử
(Kèm theo Quyết định số 84/QĐ-UBBC ngày 25/4/2016 của UBBC tỉnh Nghệ An)
 

 Báo Nghệ An

 

Theo Baonghean.vn