Đảng ủy Quân sự Cửa Lò- Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Đăng ngày 05/01/2021

Chiều 5/1, Đảng ủy Quân sự thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Cửa Lò chủ trì. Các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đại diện Ban tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban tuyên giáo, Ban dân vận thị ủy, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự Cửa Lò tham dư.

Năm 2020 vừa qua nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã, Đảng ủy Quân sự Cửa Lò đã đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm mới, sáng tạo góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong lời nói và việc làm. Tiêu biểu như công tác phòng, chống dịch Covid 19, khắc phục hậu quả thiên tai được cán bộ chiến sỹ tham gia tích cực. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đơn vị chính quy được Ban chỉ huy Quân sự thị xã đặc biệt quan tâm…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và hạn chế trong năm qua, Hội nghị đã thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, Đảng ủy Quân sự thị xã xác định 2 khâu đột phá đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy nội lực, đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hữu Lương – Ngọc Ánh