Đảng ủy phường Nghi Thu tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024

Đăng ngày 17/05/2024

Sáng ngày 17/5, Đảng ủy phường Nghi Thu tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ban Thường vụ,  Ủy viên Ban chấp hành và toàn thể đảng viên trong  Đảng bộ phường tham dự.


Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Điều – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh những giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về dân chủ, “lấy dân làm gốc”, tư tưởng trọng dân, thương dân, tin dân, nâng cao vai trò làm chủ đất nước của nhân dân; dựa vào dân để làm cách mạng, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), chào mừng 30 năm thành lập thị xã Cửa Lò và 70 năm danh xưng Nghi Thu.

Tiếp đó, cán bộ, đảng viên phường Nghi Thu được quán triệt nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên trong toàn phường nhận thức sâu sắc về các nội dung cốt lõi trong 2 tác phẩm và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Đảng, khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cũng tại hội nghị này, Đảng ủy phường Nghi Thu còn thông tin một số vấn đề được dư luận xã hội quan tâm gần đây và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để các chi bộ, đảng viên thực hiện trong thời gian tới.

                                                                        Hữu Lương – Ngọc Ánh