Đảng ủy phường Nghi Hòa quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII khóa XIII

Đăng ngày 28/03/2024

Sáng 28/3, Đảng ủy phường Nghi Hòa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Thường trực MTTQ, Ban Thường vụ các đoàn thể cấp phường, trưởng các chi đoàn, chi hội và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường Nghi Hòa được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi ủy, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Lê Thanh Giang, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa còn quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới.

                                                             Hữu Lương – Ngọc Ánh