Đảng bộ TX. Cửa Lò kết nạp thêm 10 Đảng viên mới

Đăng ngày 25/03/2014

Cũng trong tháng 10, Ban tổ chức Thị uỷ đã làm thủ tục phát thẻ Đảng cho 28 Đồng chí đến thời hạn và không vi phạm các quy định của Đảng. Cùng thời gian này, Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ và các tổ chức cơ sở đảng có liên quan đã tổ chức kiểm tra 3 Đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng và các quy định của nhà nước; Kiểm tra 5 đơn vị về công tác thực hiện nhiệm vụ giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại 2 Đảng bộ và 4 đảng viên. Đặc biệt, trong tháng 10, Thị uỷ Cửa Lò đã tổ chức các đoàn chỉ đạo đi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2010 tại tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Theo: Kim Ngân