Đảng bộ phường Nghi Hương triển khai chuyên đề năm 2023; Học tập, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 12/06/2023

Sáng 12/6, Đảng bộ phường Nghi Hương tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng càng trong sạch, vững mạnh”. Các đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Lê Thị Hồng Nhung – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể  và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thủy Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

                                                            Hữu Lương – Ngọc Ánh