Đài TT-TH Thị xã Cửa Lò: Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2014

Đăng ngày 28/03/2014

Mặc dù địa bàn hoạt động báo chí hẹp, cơ sở vật chất, nhất là các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình xuống cấp và không đồng bộ nhưng trong năm 2013, tập thể cán bộ, nhân viên Đài TTTH Cửa Lò đã nổ lực thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm, Đài Cửa Lò đã tổ chức tiếp phát các chương trình phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh Nghệ an và Đài thị xã vượt số giờ quy định. Duy trì việc sản xuất hàng ngày 1 chương trình phát thanh địa phương thời lượng từ 15 – 18 phút phát trên sóng Đài PT Thị xã và trong mùa du lịch sản xuất các chương trình phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh bãi biển. Tổ chức sản xuất được 660 tin, 460 bài phát thanh và truyền hình, 6 phim chuyên đề, 19 trang phát thanh, 24 trang truyền hình gửi phát sóng ở Đài PTTH Nghệ an. Đưa lên trang thông tin điện tử Cửa Lò.vn hơn 1000 tin, bài, ảnh, vi deo Clip kịp thời. Chất lượng các tin bài và chương trình phát thanh truyền hình ngày càng được nâng cao và đúng định hướng của Thị ủy, UBND thị xã cũng như Ban biên tập của Đài.

Ngoài ra, Đài TTTH Cửa Lò còn tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động do thị xã phát động.

Với những kết quả trên, năm 2013 chi bộ Đài TTTH Cửa Lò được Thị ủy công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Tập thể đài được UBND TX công nhận là tập thể lao động tiên tiến và đề nghị UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc đồng thời đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. Công đoàn Đài được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen. Nhiều cán bộ nhân viên của Đài được các cấp ngành khen thưởng.

Tại hội nghị này, cán bộ nhân viên đài Cửa Lò tiếp tục thảo luận bàn các giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2014 để chào mừng 20 năm thành lập thị xã. Theo đó, phong trào thi đua 3 nhất: Chất lượng tin, bài phát sóng tốt nhất; Quản lý, sử dụng thiết bị, máy móc tốt nhất và Đoàn kết, dân chủ, đời sống cao nhất tiếp tục được triển khai. Qua đó góp phần xây dựng tập thể Đài TTTH thị xã ngày thêm vững mạnh về mọi mặt.

Theo: Hữu Lương-Tạ Nhật