Đài TT-TH Cửa Lò được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua năm 2011

Đăng ngày 26/03/2014

 

Nhà báo Đàm Thắng và Khắc Giang, Đại diện lãnh đạo đơn vị nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh

 

Cũng theo quyết định nói trên, cùng với Đài truyền thanh-truyền hình, ở thị xã Cửa Lò còn có: Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam, Phòng nội vụ, Nhân dân và cán bộ Phường Nghi Hương.

Riêng ngành phát thanh-truyền hình Nghệ An, trên lĩnh vực chuyên môn, ngoài Đài truyền thanh-truyền hình Cửa Lò thì chỉ có Phòng chuyên đề -Đài PTTH Nghệ An vinh dự cùng được nhận cờ thi đua này.

Sở dĩ có được kết quả nói trên, trong năm 2011, tập thể Đài TTTH Cửa Lò đã đoàn kết khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị…để vươn lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đài PTTH Tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò giao. Số lượng, chất lượng tin, bài, trang Phát thanh-truyền hình, chuyên đề…của Đài TTTH Cửa Lò sản xuất được Đài PTTH Tỉnh đánh giá cao. Đài truyền thanh-truyền hình Cửa Lò được xếp thứ 4 trong tổng số 20 Đài TTTH huyện, được UBND Tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc năm 2011.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2012 này, Đài truyền thanh-truyền hình Cửa Lò tiếp tục dành vị trí thứ 4 trong tổng số 20 Đài TTTH huyện. Đài PTTH Nghệ An đã sử dụng, phát sóng của Đài TTTH Cửa Lò trên 600 tin, bài, phóng sự; 4 phim chuyên đề, 28 trang phát thanh – truyền hình ( từ tháng 5, mỗi tháng 4 trang truyền hình); Tiến hành nâng cấp Cổng thông tin điện tử Cửa Lò.(Cualo.vn – Cualo.gov.vn), bổ sung 2 chuyên mục: “Chào mừng 105 năm du lịch Cửa Lò” vào cổng du lịch và “ Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào Cổng hành chính. Đưa lên Cualo.vn: 763 tin, bài, ảnh, video clip. Các tin, bài, ảnh luôn được cập nhật hàng ngày và mang tính thời sự, góp phần đắc lực trong công tác quảng bá, tuyên truyền cho hình ảnh Cửa Lò đến với bạn bè, du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

Đặc biệt, ngay sau khi có quyết định chuyển về UBND Thị xã cửa Lò quản lý tháng 11/2011, Đài TTTH Cửa Lò đã tham mưu kịp thời cho Thị ủy, UBND thị xã bàn hành đề án “ Nâng cao chất lượng hoạt động Đài truyền thanh-truyền hình Cửa Lò giai đoạn 2012-2015 ”, góp phần khắc phục khó khăn, ổn định tư tưởng cán bộ, VC-LĐ, từng bước đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, giúp Đài TTTH Cửa Lò từng bước nâng cao chất lượng chương trình phát thanh – truyền hình, Quản lý, duy trì có hiệu quả Cổng thông tin điện tử Cửa Lò.vn; Hướng dẫn nghiệp vụ cho Đài truyền thanh cơ sở; Thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Thị ủy, UBND thị xã giao..
.

Theo: Khắc Giang