Đại hội Hội khuyến học Nghi Thu nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đăng ngày 27/12/2022

Sáng ngày 27/12, Hội khuyến học phường Nghi Thu tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự đại hội có đại diện hội khuyến học thị xã Cửa Lò, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND- UBND- UBMTTQ phường cùng các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, trường học và dòng họ trên toàn phường.


Nhiệm kỳ 2017- 2022, hội khuyến học phường Nghi Thu đã triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập…được xây dựng và phát triển sâu rộng. Trong 5 năm qua, số gia đình học tập đạt 98,2%, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập đạt 100%…hội đã vận động nguồn quỹ trong nhiệm kỳ qua với số tiền gần 1 tỷ đồng để thực hiện công tác khen thưởng khuyến học, khuyến tài.
Ngoài đánh giá những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đại hội đại biểu hội khuyến học phường Nghi Thu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- 2027 còn xem xét, nhìn lại những hạn chế để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, Hội sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ khuyến học khuyến tài trên địa bàn. Đặc biệt, đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên đạt tỷ lệ 32%/tổng dân số.
Đại hội đã bầu 19 người vào BCH Hội khuyến học phường Nghi Thu khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông Hoàng Khắc Bá, Phó chủ tịch UBND phường được bầu làm Chủ tịch hội./.
Mỹ Hạnh – Duy Quý