Đại hội điểm Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh nhiệm kỳ 2020- 2022.

Đăng ngày 16/01/2020

Sáng 16/1/2020, Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022. Đây là Đại hội được chọn làm điểm của Đảng bộ Cục thuế tỉnh Nghệ an.

dh

dh2

dh1

Chi cục thuế khu vực Bắc vinh được thành lập theo quyết định số 53 của Đảng ủy Cục thuế tỉnh Nghệ an, trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Chi cục thuế Cửa Lò và Chi cục thuế Nghi Lộc. Mặc dầu mới được thành lập, nhưng Chi bộ đã nhanh chóng ổn định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, tổng thu ngân sách của đơn vị đat trên 1.113 tỷ đồng bằng 196% dự toán pháp lệnh. Trong đó, địa bàn thị xã Cửa Lò thực hiện được trên 624 tỷ đồng, Huyện Nghi Lộc thực hiện được gần 489 tỷ đồng. Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ có 67/67 đảng viên được đánh giá xếp loại, trong đó có 10 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 15%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 57 đồng chí đạt tỷ lệ 85%. Trong năm qua, Chi cục và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị được Cục thuế Nghệ An đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

dh4

dh5

dh6

dh8

dh9

Tại Đại hội, với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022. Bầu cấp ủy khóa mới gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Viết Hùng – Chi Cục trưởng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cục thuế tỉnh Nghệ An lần thứ X./.

Đàm Hiền – Duy Quý