Đại hội Đại biểu thành viên quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương lần thứ VI

Đăng ngày 13/03/2014

Trong nhiệm kỳ (2009- 2014), quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương đã kết nạp thêm được 930 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 2.074 người. 5 năm qua nguồn vốn của Quỹ đều tăng trưởng mạnh, đặc biệt là nguồn vốn huy động tại chỗ. Hiện nay nguồn vốn hoạt động của Quỹ lên tới gần 138 tỷ đồng, trong đó vốn huy động hơn 111 tỷ đồng. Dư nợ cho vay gần 120 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 1,34%. Lợi nhuận sau thuế trong 5 năm là gần 5 tỷ đồng đạt trên 106% kế hoạch. Có gần 6 ngàn lượt thành viên được vay vốn, đặc biệt là có trên 70% hộ nông dân nghèo được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã tập trung thảo luận phấn đấu trong nhiệm kỳ 2014- 2019 đưa tổng nguồn vốn hoạt động đạt 240 tỷ đồng, tăng 19-20%; Tổng dư nợ cho vay đến 2019 là 215 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị mới gồm 03 đ/c và bầu Ban kiểm soát gồm 03 đ/c. Dịp này (QTDND) Nghi Hương cũng đã khen thưởng 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng quỹ tín dụng nhân dân./.

Theo: Thanh Bình-Duy Quý