Đại hội đại biểu MTTQVN Thị xã Cửa Lò lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đăng ngày 31/05/2024

Sáng ngày 31/5, MTTQVN Thị xã Cửa Lò đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự đại hội có các ông, bà : Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nghệ An, Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ – Chủ tịch HĐND Thị xã, Nguyễn Hồng Quang – UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã, Nguyễn Quang Tiêu – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Anh hùng LLVT Phạm Thanh Tâm, trưởng các phòng, ban ngành Thị xã, các cơ quan, đơn vị và 98 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.


Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng, hướng mạnh về cơ sở, nhất là khu dân cư, kịp thời nắm tình hình Nhân dân và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân phản ánh, báo cáo với các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ Việt Nam. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã. Phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo không ngừng được củng cố và phát huy.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, trọng tâm là cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được triển khai sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả tích cực. Đến năm 2023, toàn Thị xã hiện có 38/39 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 21 dòng họ được công nhận văn hóa. 5 năm qua, toàn thị xã đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình “Tết vì người nghèo” Quỹ cứu trợ, ủng hộ bão lụt và các hoạt động an sinh xã hội được 24,178 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 20.889 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hoạn nạn làm nhà ở, khám chữa bệnh, học tập, sản xuất, tặng quà vào dịp lễ tết với số tiền 18,771 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả. Hoạt động của các Ban công tác Mặt trận khu dân cư ngày càng được nâng cao, nề nếp sinh hoạt được duy trì. MTTQ Việt Nam các cấp trong Thị xã đã có nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp hành động với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, tạo được sự đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của thị xã.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển giàu mạnh, văn minh, hiện đại.” nhiệm kỳ 2024 – 2029, Đại hội đã đề ra 6 chương trình hành động, với 10 chỉ tiêu Nghị quyết để thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, 100% đơn vị cơ sở thực hiện tốt chuyển đổi số trong hoạt động thông tin, tuyên truyền; Vận động nội lực xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu đạt từ 90 – 120 tỷ đồng; cuối nhiệm kỳ có thêm từ 3-5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; phấn đấu có 50% khu dân cư đạt kiểu mẫu, xanh, sạch, đẹp, trật tự, an toàn, đoàn kết, đồng thuận; ấm no, hạnh phúc; 1 – 2 phường hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; mỗi phường xây dựng 1 – 2 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 43 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2024 – 2029; hiệp thương Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thị xã gồm 3 vị: ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã, ông Nguyễn Đức Tình – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã và bà Nguyễn Thị Gấm – UV thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã. Đại hội cũng tiến hành hiệp thương cử 6 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Dịp này, Đại hội đã tặng hoa và quà cho 18 vị thôi không làm uỷ viên UBMTTQ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý