Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc phường Nghi Hoà nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng ngày 16/01/2024

Sáng ngày 16/01/2024, UBMTTQ VN phường Nghi Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu UBMTTQVN lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tiến Nam- Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2; Trần Thị Thanh Thủy- Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo thị xã tại phường Nghi Hòa; Trần Quốc Tuấn- Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTVN thị xã; Nguyễn Đức Tình- Phó Chủ tịch UBMTTQ VN thị xã. Đại diện các phòng, ban, ngành cấp thị; các đồng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể và hơn 60 đại biểu MTTQ phường cùng dự.

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ VN phường Nghi Hòa đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường, nhiệm kỳ 2021-2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: ” Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống đại dịch Covid 19 tại địa phương.. Cùng với đó, MTTQ phường đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong thực thực hiện quy chế dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh..

 

Cũng trong nhiệm kỳ, MTTQ phường đã phối hợp vận động nội lực trong nhân dân được số tiền gần 10 tỷ đồng, hiến gần 400 m2 đất, làm mới gần 200 công trình trên địa bàn. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và vận động Quỹ “Vì người nghèo” được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tích cực. Mặt trận đã phối hợp vận động được số tiền 5 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ tu sửa, xây mới 10 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 2 tỷ đồng; trao tặng hơn 1000 phần quà đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ tết với số tiền gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ tặng quà cho 200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 1 tỷ đồng…

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Phát triển- Đổi mới”, Đại hội MTTQ Việt Nam phường Nghi Hòa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã xác định mục tiêu, chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2024-2029 là cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm xây dựng Phường Nghi Hòa trở thành đô thị văn minh, là địa phương mũi nhọn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã. .

Đại hội đã hiệp thương bầu 35 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghi Hòa khóa XXI. Đại hội cũng đã bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội MTTQ VN thị xã Cửa Lò lần thứ VII. Đồng chí Nguyễn Thị Bình tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghi Hòa, khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Phan Thành- Tạ Nhật