Đại hội đại biểu Hội CCB thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đăng ngày 26/07/2022

Sáng 26/7, Hội CCB thị xã Cửa Lò tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Trân – Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh; Lê Thanh Long – Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã nghỉ hưu, đại diện các tổ chức đoàn thể, phòng, ban, đơn vị thị xã, các phường; Ủy viên BCH hội CCB thị xã qua các thời kỳ; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Tâm; các đồng chí đại tá nghỉ hưu trên địa bàn.  

Nhiệm kỳ qua cán bộ, hội viên Hội CCB thị xã Cửa Lò đã phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần ổn định chính trị – xã hội ở địa phương. Luôn nêu cao tinh thần tự lực, thực hiện có hiệu quả  công tác giảm nghèo. Đến nay không còn hộ nghèo, hộ khá và giàu chiếm 81,2%, tăng 4,2% so với năm 2017, trong đó có 52 mô hình được Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt 10% so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng tổ chức luôn được hội chú trọng. Nội dung sinh hoạt, phương thức lãnh đạo thường xuyên được đổi mới. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoàn thành tốt 9/9 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V đã đề ra và 5 năm liên tục được Trung ương hội tặng cờ và bằng khen các loại; Uy tín của Hội tiếp tục được khẳng định trong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương.

Sau khi đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trong nhiệm kỳ tới; bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành khóa VI, trong đó Đ/c Nguyễn Bá Soa giữ chức chủ tịch Hội CCB thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các đại biểu cũng đã bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Dịp này, 1 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen và Hội CCB thị xã cũng đã khen thưởng 5 đồng chí có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

                                                        Hữu Lương – Ngọc Ánh