Đại hội công đoàn trường THCS Hải Hoà lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028

Đăng ngày 11/03/2023

Chiều 11/3/2023 Trường THCS Hải Hoà tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có các đ/c Phan Thị Trang – Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ Tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó ban chính sách pháp luật LĐLĐ Tỉnh Nghệ An, Nguyễn Hữu Thanh, Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Cửa Lò, 67 chủ tịch công đoàn cơ sở trên địa bàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường THCS Hải Hoà.

Trường THCS Hải Hoà hiện có 48 công nhân viên chức lao động, nhiệm kỳ qua công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế của đơn vị, hàng năm phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức người lao động. Các chỉ tiêu đề ra điều đạt và vượt kế hoạch, các phong trào thi đua được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, công việc của đoàn viên ổn định, thu nhập, tiền lương, BHXH đảm bảo theo chế độ quy định, hàng năm tỷ lệ lao động tiên tiến đạt 99,5%, chiến sỹ thi đua 15,3%, 100% nữ công đoàn viên “ giỏi việc trường, đảm việc nhà”…kết quả đó đã góp phần để tập thể công đoàn trường THCS Hải Hoà được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen, LĐLĐ Thị xã tặng giấy khen…

Ngoài đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội công đoàn Trường THCS Hải Hoà đã dành thời gian thảo luận đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền chủ động, kịp thời và hiệu quả. Quan tâm nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn.

Đại hội công đoàn trường THCS Hải Hoà lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028 đã bầu  5 đ/c vào BCH và đ/c Hoàng Thị Thành Vinh được bầu làm Chủ tịch công đoàn Trường. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu tham dự Đại hội công đoàn Thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết, biểu quyết và bế mạc Đại hội.

Là đơn vị đại hội điểm của Thị xã nên ngay sau Đại hội, LĐLĐ Cửa Lò cùng lãnh đạo Trường THCS Hải Hoà, BCH Liên đoàn lao động Thị xã, Chủ tịch 67 công đoàn cơ sở đã tổ chức họp rút kinh nghiệm./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh