Đại hội Công đoàn cơ quan phường Nghi Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng ngày 06/04/2023

Chiều ngày 06/04, Công đoàn cơ quan phường Nghi Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh- Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức, viên chức, trưởng các tổ chức chính trị xã hội, Trạm Y tế phường, Hiệu trưởng 2 trường học, đại diện Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân, Đoàn An điều dưỡng 40A Quân khu IV cùng dự.

Công đoàn cơ quan phường Nghi Hòa hiện có 26 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn đơn vị đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh của địa phương. Đi đầu trong việc tổ chức các phong trào xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.

Hoạt động công đoàn của đơn vị trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, 100% cán bộ công chức tích cực tham gia nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của LĐLĐ các cấp; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 4 đoàn viên mới; 100% gia đình cán bộ công chức đạt gia đình văn hóa; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua yêu nước được BCH Công đoàn phường quan tâm, triển khai có hiệu quả như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo“, phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp… Bên cạnh đó, hoạt động nữ công đã từng bước đi vào nền nếp và có chiều sâu. Hàng năm 100% cán bộ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. CBCC thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh; thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid 19, từ thiện, nhân đạo do cơ quan và công đoàn phát động… Với những kết quả nổi bật đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan phường Nghi Hòa đã được Liên đoàn lao động tỉnh tặng 01 bằng khen; 02 năm được Liên đoàn lao động thị xã tặng giấy khen…

Tại Đại hội, Công đoàn cơ quan phường cũng đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ mới đó là: Phấn đấu 100% CBCC, viên chức người lao động được tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Xây dựng đơn vị đạt chuẩn giai đoạn 2; Phấn đấu có 95-100% cán bộ, công chức, viên chức đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Hàng năm công đoàn được cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch LĐLĐ thị xã và đồng chí Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐNĐ phường ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực mà công đoàn cơ quan phường đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn đơn vị cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới đó là: Cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt công tác tham gia quản lý, giám sát các hoạt động trong việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ đoàn viên công đoàn, các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức viên chức, người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ thị xã và đồng chí Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường Nghi Hòa tin tưởng rằng tập thể cán bộ, đoàn viên người lao động cơ quan phường Nghi Hòa sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội công đoàn phường Nghi Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội Công đoàn cơ quan phường Nghi Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra BCH công đoàn gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Bình được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường nhiệm kỳ 2023- 2028. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ VI; đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội./.

Phan Thành- Duy Quý