Đại hội công đoàn cơ quan phường Nghi Hải lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đăng ngày 08/04/2023

Chiều ngày 07/4/2023. Công đoàn cơ quan phường Nghi Hải  tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Hữu Thanh Chủ tịch LĐLĐ thị xã Cửa Lò, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy- HĐND – UBND và 25 đại biểu đoàn viên công đoàn.

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới, đồng chí Ngô Trung Dũng Chủ tịch UBMT Tổ quốc phường được bầu làm Chủ tịch công đoàn khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 02 đồng chí dự đại hội công đoàn thị xã Cửa Lò khóa 6 nhiệm kỳ 2023- 2028.