Đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò tiếp xúc với cử tri phường Nghi Thu

Đăng ngày 05/06/2024

Chiều ngày 5/6, các vị đại biểu HĐND thị xã khoá VI và đại biểu HĐND phường Nghi Thu khoá XX đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Nghi Thu trước kỳ họp giữa năm 2024. Tham dự có đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, trưởng đoàn đại biểu thị xã được bầu tại phường; đại diện các phòng, ban, đơn vị thị xã cùng các ông, bà trong BTV Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, đại diện các tổ chức đoàn thể, các vị đại biểu HĐND phường và đông đảo cử tri Nghi Thu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Nghi Thu đã được nghe các vị đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND phường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thị xã và phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri phường Nghi Thu tại kỳ họp trước. Đồng thời, thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND thị xã khóa VI, HĐND phường Nghi Thu khóa XX.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Nghi Thu đã có 11 ý kiến đề xuất đối với HĐND thị xã và HĐND phường với 25 vấn đề chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, công tác vệ sinh môi trường, chế độ chính sách cho người có công và công tác an sinh xã hội,…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt tổ đại biểu HĐND thị xã, ông Nguyễn Quang Tiêu – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị mà cử tri quan tâm vượt thẩm quyền, chưa được giải quyết sẽ tổng hợp để trình các cấp ngành và HĐND thị xã xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Dương Tân – Duy Quý