Đại biểu HĐND phường Nghi Hải tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 4

Đăng ngày 28/06/2022

Chiều 28/6, Thường trực HĐND phường Nghi Hải phối hợp với Uỷ ban MTTQVN phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các khối: Hải Giang 1, Hải Giang 2, Trung Thanh và Lam Thanh trước kỳ họp thứ 4, HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND phường đã thông báo đến các cử tri về dự kiến chương trình, nội dung, thời gian kỳ họp thứ 4, HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo tóm tắt kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH của địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Với tinh thần, trách nhiệm của công dân, cử tri đã gửi đến các Đại biểu HĐND phường những kiến nghị liên quan đến công tác truyền thanh của phường mặc dầu được phủ kín tại các khối nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu; Đường giao thông liên khối vẫn chưa được cải tạo, bê tông hoá; Xây dựng khu dân dư kiểu mẫu chưa có khuôn mẫu hiện thực rõ rệt; Các chế độ chính sách cho người có công, người nghèo… cũng được cử tri quan tâm đề cập tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND phường Nghi Hải đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; Đồng thời, tiếp thu và tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo lên các Kỳ họp HĐND các cấp và các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết./.

 Đàm Hiền – Ngọc Ánh