Cửa Lò phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2014

Đăng ngày 25/03/2014

Thời gian qua, công tác Dân số- KHHGĐ được lãnh đạo Thị xã Cửa Lò thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát; Được các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tích cực cũng như sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số-KHHGĐ từ Thị xã đến cơ sở nên đã đạt được kết quả tốt. Các chỉ tiêu về dân số hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tình trạng sinh con thứ 3 có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, vấn đề nâng cao chất lượng dân số…

Vì vậy, tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo UBND Thị xã Cửa Lò đã kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể từ Thị xã đến cơ sở cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các hoạt động trong chiến dịch, đặc biệt các đơn vị y tế cần chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai thành công chiến dịch, đi đôi với các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ thường xuyên, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cho các nhóm đối tượng để người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ theo hướng kịp thời, gần dân, thuận tiện và an toàn. Các tổ chức đoàn thể như Hội nông dân, phụ nữ, Đoàn Thanh niên,…tổ chức lồng ghép thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của mình ở cơ sở, đặc biệt là tuyên truyền, vận động những cặp vợ chồng đã có 02 con trở lên, những đối tượng sinh con một bề thực hiện các biện pháp KHHGĐ.

Theo: Mỹ Hạnh-Duy Quý