Cục chăn nuôi:Tập huấn nghiệp vụ quản lý về chăn nuôi

Đăng ngày 26/03/2014

 

Tham gia lớp tập huấn có đại diện của 29 cơ quan đơn vị bao gồm: sở NN&PTNT, trung tâm khuyến nông – khuyến ngư các tỉnh, Trung tâm giống, các công ty xí nghiệp giống từ Nam Định đến Thừa Thiên Huế. Thông qua lớp tập huấn, học viên được phổ biến các nội dung về tăng cường năng lực quản lý giống vật nuôi, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống bò sữa, bò thịt, gà vịt. Đồng thời, giới thiệu phần mềm quản lý giống lợn và công tác khảo, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nhằm góp phần đưa ngành chăn nuôi phát triển bền vững./.

Theo: Thanh Vân-Ngọc Ánh