Cửa Lò yêu cầu tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue

Đăng ngày 22/07/2022

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp khi ở một số quốc gia khu vực Châu Âu xuất hiện biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến chủng Omicron. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát trên cả nước, tuy nhiên đã ghi nhận trường hợp các bệnh nhân mắc 2 biển thể phụ là BA.4, BA.5 của biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Thời điểm này trên cả nước nhiều người dân sau khi tiêm các mũi vắc xin cơ bản phòng, chống Covid-19 đã bắt đầu chủ quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng bệnh, nhất là chưa tham gia tích cực trong việc tiêm mũi 3, mũi 4, kể cả tiêm vắc xin cho trẻ em. Bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết Degue đang gia tăng mạnh ở một số tỉnh, thành phố. Dự báo trong thời gian tới, dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết sẽ có khả năng bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trước tình hình đó, để chủ động ngăn ngừa, phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và dịch sốt xuất huyết Dengue, ngày 21/7/2022, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành công văn số 1134/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các phòng ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các phường triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại công văn số 3652/ BYT-DP ngày 10/7/2022 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh của Bộ y tế; Trung tâm Y tế nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và KH số 135/KH-UBND về phòng, chống dịch sốt suất huyết Dengue năm 2022 của UBND thị xã Cửa Lò; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ việc cần thiết phải tiêm vắc xin, các biện pháp phòng chống dịch sốt xuát huyết Degue; phối hợp với các ban, ngành, đơn vị…thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…/.

Phan Thành