Cửa Lò với chương trình “Xuân ấm trao yêu thương”(Phát sóng NTV:13/01/2020)

Đăng ngày 13/01/2020

Xuân Canh tý 2020 đang đến rất gần. Với phương châm “Không bỏ ai lại phía sau”, thông qua chương trình “Xuân ấm trao yêu thương, phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020”, chính quyền và nhân dân thị xã Cửa Lò đã cùng chung tay ủng hộ hơn 2,1 tỷ đồng, mong muốn người nghèo trên địa bàn có cái tết ấm no, đủ đầy.