Cửa Lò vận động người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng lào động về nước đúng thời hạn.

Đăng ngày 09/09/2015

laodongTừ năm 2011 đến nay, TX Cửa Lò có gần 1 nghìn lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS góp phần cải thiện đời sống gia đình, thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, trong những năm gần đây đã xẩy ra tình trạng người lao động tại Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng chuyển đổi nơi làm việc hoặc hết hợp đồng không về nước đúng hạn, ở lại cư trú bất hợp pháp.
Theo thống kê của Trung tâm lao động ngoài nước, TX Cửa Lò hiện có 33 lao động hết hạn hợp đồng phải về nước, nhưng mới về nước được 12 lao động. Tình trạng người lao động hết hạn hợp đồng nhưng không về nước đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng. Đặc biệt là ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động Cửa Lò đang có nguyện vọng đi làm việc tại thị trường Hàn Quốc. Để khắc phục tình trạng người lao động hết hạn hợp đồng không về nước, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, TX Cửa Lò đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền để thân nhân vân động người lao động về nước đúng thời hạn. Đồng thời, niêm yết danh sách người lao động cư trú bất hợp pháp tại trụ sở phường và nhà văn hóa khối. Nhờ vậy, Cửa Lò đã vận động được 50 lao động về nước đúng hạn và 9 lao động mẫu mực được tái nhập cảnh Hàn Quốc tính đến ngày 7/9/2015.

Đàm Hiền – Tạ Nhật