Cửa Lò – Tưng bừng lễ hội cầu Ngư 2014

Đăng ngày 21/04/2014