Cửa Lò – Tưng bừng lễ hội cầu Ngư 2014.

Đăng ngày 21/04/2014