Cửa Lò trước thềm Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ V

Đăng ngày 03/07/2015

DBTHIUY1Những ngày tháng 7 hàng năm là thời kỳ cao điểm của mùa du lịch biển Cửa Lò. Năm nay, ngoài lượng khách đến thăm quan nghỉ mát tăng hơn cùng kỳ năm trước, người dân thị xã còn có thêm niềm vui đó là các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thị ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bởi sau đại hội, các đảng bộ, chi bộ đã cụ thể hóa nội dung của nghị quyết bằng những chương trình hành động cụ thể thiết thực. Như phường Nghi Thu nằm ở trung tâm khu du lịch Cửa Lò nên  trong định hướng phát triển kinh tế của địa phương đảng bộ đã có những biện pháp sát thực hơn về phát triển du lịch dịch vụ. Bởi đây là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và đang tạo nhiều việc làm cũng như nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Phùng Đức Nhân, Bí thư đảng bộ phường Nghi Thu TX Cửa Lò cho biết: “Trong chương trình hành động, chúng tôi xác định rõ tập trung trung phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên phát triển du lịch. Trên cơ sở những kết quả đạt được, chúng tôi tiếp tục thực hiện chủ trương 5 không, siết chặt kỷ cương trong hoạt động du lịch, đặc biệt là khu vực phía đông đường Bình Minh, khu vực vỉa hè; Đồng thời triển khai việc quy hoạch lại hệ thống dịch vụ bám dọc các tuyến đường theo quy hoạch của thị xã theo hướng rộng, thoáng và đảm bảo hiệu quả hơn.”

zz ub1Sau khi tổ chức đại hội điểm đảng bộ phường Nghi Thu thành công, thị ủy Cửa Lò đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở khác rút kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất đó là thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tri, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và của thị ủy về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Hơn nữa, các đồng chí trong Ban thường vụ thị ủy thường xuyên kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở chuẩn bị tốt các nội dung đại hội. Trong đó trọng tâm là chuẩn bị văn kiện đại hội, lựa chọn nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng hướng về đại hội đảng các cấp. Nhờ đó, đến cuối tháng 6 năm 2015, 57/57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thị ủy Cửa Lò đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công. Ông Nguyễn Nam Đình, Tỉnh ủy viên – Bí thư thị ủy Cửa Lò nhấn mạnh:“Trên cơ sở thành công của việc tổ chức đại hội đảng cơ sở, chúng ta tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 8 này. Đồng thời với việc tổ chức đại hội đảng, chúng ta vẫn triển khai nhiệm vụ năm 2015 đó là rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trên tinh thần đó, chúng tôi cũng khẳng định rằng đại hội đảng bộ thị xã lần thứ V cũng sẽ thành công như đại hội các tổ chức cơ sở sở đảng trực thuộc.”

Hiện nay, các địa phương đơn vị ở Cửa Lò đang đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ thị xã khóa V. Phương châm của Thị ủy là nêu cao tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp toàn đảng, toàn dân để góp phần tổ chức đại hội đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công. Qua đó đề ra những quyết sách sát thực nhằm xây dựng Cửa Lò trở thành thị xã giàu mạnh về mọi mặt./.

Hữu Lương