Cửa Lò triển khai thực hiện công điện số 1305 của Bộ Y tế.

Đăng ngày 05/09/2021