Cửa Lò triển khai thực hiện chính sách nhân văn cho những người đã từng lầm lỡ

Đăng ngày 30/11/2023

Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc người chấp hành xong án phạt tù, hoàn lương sẽ được vay vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội, có hiệu lực được gần 2 tháng. Đây là một Quyết định nhân văn, ý nghĩa được xem là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới cho những người lầm đường lạc lối, giúp họ tái hoà nhập công đồng, xoá bỏ mặc cảm, xây dựng kinh tế, làm lại cuộc đời. Qua một thời gian triển khai, chính sách nhận được sự ủng hộ của người dân. Đối với Cửa Lò, ngay khi Quyết định được ban hành, NHCSXH thị xã đã tiến hành triển khai và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ, tạo động lực để những người lầm lỡ thay đổi tương lai, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương.

Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Để thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi này, Ngân hàng CSXH thị xã Cửa Lò đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với UBND, công an và các tổ chức tín dụng các  phường rà soát đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương không mắc tệ nạn xã hội, có nhu cầu vay vốn tạo việc làm ổn định tái hòa nhập cộng đồng để triển khai cho vay kịp thời, đúng quy định. Qua khảo sát, trên địa bàn phường Nghi Hải có 2 người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn để  phát triển kinh tế. Chính vì thế, ngay từ đầu tháng 11, NHCSXH thị xã Cửa Lò đã tiến hành giải ngân cho anh Hồ Hữu Đ… ở khối Hải Giang II với tổng số tiền 50 triệu đồng để đầu tư buôn bán vật liệu xây dựng.

NHCS xã hội thị xã Cửa Lò làm việc với các Tổ chức chính trị xã hội Thị xã Cửa Lò và UBND, các đoàn thể phường Nghi Hải về triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023. Theo Quyết định, đối tượng vay vốn là: Người chấp hành xong án phạt tù bao gồm người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá; cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Về điều kiện được vay vốn: Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa là 100 triệu đồng/người; cơ sở sản xuất, kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ (hiện nay là 6,6%/năm). Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù được đánh giá là một chính sách nhân văn và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Phòng giao dịch NHCS xã hội thị xã Cửa Lò giải ngân nguồn vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Có thể khẳng định rằng, Quyết định số 22 về tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm trở thành công dân có ích cho xã hội, hạn chế tái phạm tội, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế – xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với chính sách này, tính đến ngày 22/11/1023, Ngân hàng CSXH thị xã đã giải ngân cho 4 khách hàng với số tiền 200 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương.

 Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH thị xã tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông, UBND, các tổ chức tín dụng các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh để họ chấp hành đúng cam kết khi vay vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kịp thời đối với hộ vay để họ có cách thức làm ăn, phát huy hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời tranh thủ nguồn vốn của cấp trên nhất là nguồn ngân sách địa phương để giải ngân kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện được vay vốn sản xuất kinh doanh, hoàn lương bền vững./.

Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò