Cửa Lò triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội đền Vạn Lộc năm 2023

Đăng ngày 12/12/2022

Sáng 12/12/2022, Ban tổ chức Lễ hội đền Vạn Lộc năm 2023 tổ chức cuộc họp để triển khai nhiệm vụ phục vụ lễ hội. Đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò – Trưởng ban tổ chức Lễ hội chủ trì.

Đền Vạn Lộc phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò là nơi thờ Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi – Người có công chiêu dân, lập ấp, lập nên làng Vạn Lộc cách đây 517 năm nay đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia.

 Nguồn tư liệu

Sau ngày ông mất, nhân dân nơi đây đã xây dựng đền thờ và cứ 3 năm 1 lần vào các năm “hỏa” lại tổ chức Lễ hội đền Vạn Lộc để tưởng nhớ công ơn Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi.

Theo kế hoạch, Lễ hội đền Vạn Lộc năm 2023 sẽ được tổ chức với quy mô Cấp thị xã và tiến hành trong 03 ngày (từ ngày 05 đến 07 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày 15 – 17/1 năm Quý Mão.  Lễ hội có 2 nội dung chính là: Phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ sẽ tiến hành theo nghi thức truyền thống. Phần hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cắm trại, các trò chơi dân gian, đua thuyền truyền thống…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức đã có nhiều ý kiến đề xuất, góp ý nhằm tổ chức tốt Lễ hội đền Vạn Lộc năm 2023.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Phúc  – Phó Chủ tịch UBND thị xã nêu rõ: Việc tổ chức Lễ hội đền Vạn Lộc không chỉ để tưởng nhớ Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi, đáp ứng nguyện vọng văn hóa tâm linh của người dân vùng biển và du khách thập phương và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần tuyên truyền, quảng bá tiềm du lịch của địa phương. Đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban tổ chức Lễ hội cũng như các phòng, ban, ngành,  đơn vị, địa phương liên quan. Trong đó chú trọng công tác chuẩn bị nội dung phần lễ và các hoạt động của phần hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tuyên truyền trực quan ở khu vực đền Vạn Lộc, phường Nghi Tân và các tuyến đường chính của thị xã; xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…

Trong quá trình triển khai, các phòng, ban, đơn vị, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã, UBND phường Nghi Tân phải có sự phối hợp nhịp nhàng cũng như báo cáo tiến độ kịp thời để thị xã có chỉ đạo thực hiện, nhất là các khó khăn, vướng mắc.

                                                           Hữu Lương – Ngọc Ánh