Cửa Lò triển khai kế hoạch không dùng tiền mặt cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

Đăng ngày 07/06/2024

Sáng ngày 7/6, UBND thị xã Cửa Lò, Bảo hiểm xã hội, Công an thị xã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.


Các đồng chí: Nguyễn Xuân Hoàng – Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cửa Lò; Trung tá Hồ Trung Thông – Phó trưởng Công an  thị xã đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng UBND thị xã;  Chỉ huy Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã; Bưu điện Cửa Lò, các Ngân hàng trên địa, bàn, lãnh đạo UBND 7 phường và các Bộ phận nghiệp vụ BHXH thị xã.

Thị xã Cửa Lò hiện có 2484 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó nhận tiền mặt 1712 người, chiếm gần 69%, nhận qua tài khoản cá nhân 770 người. Đối với dữ liệu đã trùng khớp giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu bảo hiểm khoảng 1435 người; còn 1047 người chưa trùng  khớp, chưa đầy đủ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu bảo hiểm.

Tại hội nghị, sau khi đại diện BHXH thị xã Cửa Lò thông qua Kế hoạch  và Công an thị xã triển khai quy trình phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các thành viên dự họp đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện các nội dung trên.

Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi; góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng.

Do đó, các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND 7 phường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thị xã về ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các Ngân hàng trên địa bàn thị xã tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các điểm chi trả; hỗ trợ người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thay đổi từ hình thức bằng tiền mặt sang phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.  Qua đó góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                          Hữu Lương – Tạ Nhật