Cửa Lò triển khai công tác thu ngân sách năm 2017

Đăng ngày 14/03/2017

Chiều ngày 13/3, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thu ngân sách năm 2017.

sequence-03-00_05_41_00-still004

Năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 305,2 tỷ đồng, đạt 112% dự toán pháp lệnh, đạt 110% dự toán HĐND thị xã giao, đạt 97% dự toán phấn đấu và bằng 116% so với cùng kỳ. Trong đó, có 4/7 phường hoàn thành dự toán thu ngân sách. Năm 2017, Cửa Lò phấu đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán tỉnh giao là 311,45 tỷ đồng, dự toán HĐND thị xã giao là 316 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, thị xã phải nỗ lực rất nhiều, đặc biệt trong công tác chống thất thu và nợ đọng thuế.

sequence-03-00_01_04_15-still003

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Nam Đình – Bí thư thị ủy nhấn mạnh: Các cấp ngành và địa phương cần tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp và cá nhân đẩy mạnh SX,KD; Tăng cường tuyên truyền, vận động, thực hiện nghiêm các quy định về Thuế; Cần khuyến khích các hoạt động kinh doanh mới; Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp; UBND các phường cần tích cực phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác chống thất thu thuế.

Kết luận hội nghị, đ/c Doãn Tiến Dũng – chủ tịch UBND thị xã chỉ rõ: Mặc dù công tác cải cách hành chính của cơ quan thuế được thực hiện tốt, nhưng công tác xử lý các trường hợp nợ đọng, chây ỳ thuế chưa cao. Do đó, ngành thuế và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế. Chi cục thuế cần rà soát lại các dự án thuê đất chưa nộp thuế. Bên cạnh đó, đ/c cũng yêu cầu, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện để khuyến khích doanh nghiệp và hộ kinh doanh đẩy mạnh hoạt động tăng doanh thu.

Thanh Vân – Ngọc Ánh