Cửa Lò: Triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2011

Đăng ngày 25/03/2014

 

Trong năm 2010, mặc dầu có sự chuẩn bị chu đáo nhưng Thị xã Cửa Lò vẫn chịu sự ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhất là chịu sự tàn phá của bão số 3 và lụt tháng 10. Đã có 1 người bị thiệt mạng, nhiều công trình trọng điểm bị hư hỏng, hàng trăm hộ dân bị thiệt hại tài sản, hầng ngàn hộ dân ở nhiều khu dân cư bị ngập lụt.

Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra từ công tác phòng chống lụt bão năm 2010, trong năm nay, Cửa Lò tiếp tục duy trì phương châm chủ động phòng tránh, xây dựng phương án phòng, chống sát thực tế nhằm giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão lụt gây ra, sớm ổn định đời sống cho nhân dân và phát triển sản xuất; Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Dịp này, UBND thị xã Cửa Lò đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2010.

Theo: Khắc Giang