Cửa Lò: Trả lời kiến nghị của các hộ kinh doanh trong khuôn viên Nhà nghỉ dưỡng 382 Bộ Công an.

Đăng ngày 04/11/2022