Cửa Lò tổng kết phong trào thi đua yêu nước đồng bào công giáo 2014

Đăng ngày 26/11/2014

Sáng nay: 26/11/2014, Ban đoàn kết công giáo thị xã Cửa Lò đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Năm qua, bà con giáo dân thị xã Cửa Lò đã đoàn kết thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về KT – XH. Đặc biệt trong phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng văn minh đô thị, bà con các giáo họ đã xây dựng nhiều mô hình cho thu nhập cao, như: mô hình kinh doanh nhà hàng, khách sạn của 12 hộ giáo dân thuộc giáo họ Tân Lộc cho thu nhập từ 350 – 500 triệu đồng/ năm; mô hình kinh doanh các loại đặc sản biển của 20 hộ ở tân giáo xứ Cửa Lò. Song song với phát triển kinh tế, bà con giáo dân còn đóng góp 2 tỷ đồng xây dưng 450m đường bê tông nội khối tại giáo họ Tân Lộc. Huy động nội lực xây dựng đường và mương thoát nước ở phường Thu Thủy. Bên cạnh đó, bà con cũng quan tâm đến việc học tập của con em. 100% con em trong độ tuổi được đến trường và duy trì tốt quỹ khuyến học, khuyến tài. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế, đặc biệt số người sinh con thứ 3 trở lên chiếm tỷ lệ 23%, cao hơn mặt bằng chung của thị xã. Đây cũng là một trong những hạn chế cần khắc phục được đưa ra trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Tại hội nghị, có 2 tập thể và 7 cá nhân vinh dự nhận khen thưởng của UBND, UBMTTQ thị xã vì đã có thành tích xuất sắc về phong trào thi phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo năm 2014./.

Thanh Vân – Duy Quý