Cửa Lò tổng kết phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

Đăng ngày 23/07/2014

TX Cửa Lò vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012- 2014.

Thị xã Cửa Lò có trên 12.800 hộ nông dân, trong đó, số lao động nông nghiệp chiếm 59%. Trong 2 năm qua, TX Cửa Lò đã xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa chương trình hành động của Hội trong việc hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm lao động ngư nghiệp sang làm dịch vụ, thương mại, nuôi trồng và chế biến thủy sản phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của địa phương. Do vậy phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi trên địa bàn ngày càng trở nên phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, Hội nông dân Cửa Lò còn tín chấp với Ngân hàng chính sách – xã hội vay trên 51,4 tỷ đồng giúp hơn 2.130 hội viên mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, bà con đã mạnh dạn đầu tư, khai thác các thế mạnh của địa phương. Đến nay, trên nhiều lĩnh vực kinh tế Cửa Lò đều có sự góp mặt của hội viên Hội nông dân. Trong đó, số gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm đều tăng mạnh. Năm 2013, toàn Hội có trên 2.400 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, tăng 745 hộ so với giai đoạn 2010 – 2012.

Dịp này, UBND thị xã Cửa Lò đã suy tôn và tặng giấy khen cho 50 hộ hội viên là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2014./.

Đàm Hiền-Duy Quý