Cửa Lò: Tổng kết công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Đăng ngày 04/11/2016

nhapngu

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung mới, như: Đối tượng miễn gọi nhập ngũ, tam hoãn nhập ngũ, độ tuổi nhập ngũ và thời gian phục vụ  tại ngũ. Năm nay, TX Cửa Lò được giao chỉ tiêu tuyển chọn 60 công dân nhập ngũ. Kết quả TX giao quân đạt 100% chỉ tiêu, trong đó, có 13 thanh niên đạt sức khỏe loại 1,chiếm 21%, 25 thanh niên đạt sức khỏe loại 2, chiếm 40%; Hơn 70% đạt trình độ văn hóa THPT trở lên; 100% là đoàn viên.

nhapngu1

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, Thị xã Cửa Lò đã đề ra một số nhiêm vụ trọng tâm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao quân năm 2017, trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân và thanh niên, nhất là thành niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đạt chỉ tiêu dự kiến trong năm 2017 là 65 nam thanh niên.

Dịp này, UBND thị xã Cửa Lò đã khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016./.

Đàm Hiền – Thế Anh