Cửa Lò tổng kết công tác Tài nguyên và môi trường năm 2013

Đăng ngày 21/01/2014

Tính đến ngày 31/12/2013, toàn TX Cửa Lò đã cấp được trên 9,5 ngàn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt trên 90% tổng số hồ sơ đã hoàn thành thủ tục. Đồng thời, thu hồi hơn trên 12 ha đất để thực hiện 25 dự án với tổng số tiền được phê duyệt là hơn 47,2 tỷ đồng. Trong năm, TX đã tổ chức 4 đợt đấu giá QSD đất ở với 28 lô đất với tổng số tiền 7,7 tỷ đồng… Bên cạnh đó, TX còn thực hiện nhiều đợt tổng dọn vệ sinh môi trường với hàng ngàn người tham gia để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và đẩy mạnh công tác xã hội hóa môi trường ở Cửa Lò. Tổ chức kiểm tra xử lý một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường, như: Cảng Cửa Lò, đơn vị thi công công trình 160 m; Phối hợp với Sở Tài nguyên& Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy bánh kẹo Tràng Anh, nhà máy sữa VINAMIL, sân golf và một số khách sạn nhằm chấn chỉnh nghiêm các vi phạm luật bảo vệ môi trường…

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2014, phấn đấu hoàn chỉnh các hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho nhân dân. Đặc biệt, trong quý I này sẽ trình phương án dồn điền đổi thửa để UBND thị xã Cửa Lò phê duyệt./.