Cửa Lò tổng kết chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW

Đăng ngày 27/04/2023

Sáng 27/4, Công an thị xã, UBMTTQ VN thị xã Cửa Lò phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 thực hiện chương trình phối hợp số 09, ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.


Về dự có đồng chí: Trần Thị Thu Hương  – Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh; Đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an Tỉnh . Về phía thị xã có đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thị ủy; Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện các phòng ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể thị xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, UBMTTQ VN các phường. Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã và Thượng tá  Trần Hữu Văn – Phó trưởng Công an thị xã đồng chủ trì.

Thực hiện chương trình phối hợp, trong 10 năm qua thị xã Cửa Lò đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Qua đó khơi dậy, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định ANTT. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lóp nhân dân trong việc giữ gìn ANTT và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng cao. Công an và Ủy ban MTTQVN thị xã cũng như các phường đã tích cực phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  Ban chỉ đạo được kiện toàn, bổ sung kịp thời và nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phong trào thường xuyên đổi mới. Toàn thị xã đã xây dựng được 40 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 55 điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, thành lập hơn 50 câu lạc bộ như Nhóm “bạn giúp bạn”, “Thanh niên xung kích” của Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ “lá chắn” của hội phụ nữ; Xây dựng 39 hòm thư tố giác tội phạm tại các khối dân cư cũng như thành lập các Ban chỉ đạo, Ban tự quản, Tổ tự quản về an ninh trật tự…Qua đó giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở, không để nảy sinh điểm nóng phức tạp và góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong thời gian qua, hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn chương trình phối hợp số 09 trong thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH. Trong đó, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo các cấp quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ công an về đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Dịp này, UBND thị xã Cửa Lò đã khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

                                                       Hữu Lương – Ngọc Ánh