Cửa Lò: Tổng kết chương trình MTQG DS – KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2015

Đăng ngày 24/07/2015

DSKHHGD

Trong 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân số- KHHGĐ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đã có sự chuyển biến tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Công tác truyền thông tại cộng đồng được đẩy mạnh, hàng năm tổ chức được 200 buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nhóm…Các chỉ tiêu về kết quả thực hiện đều đạt và vượt, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3+  giảm ở mức 10%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt kê hoạch 1%, tỷ số giới tính khi sinh là 107 bé trai/100 bé gái…

DSKHHGD1

Tại hội nghị , đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp chính quyền, đặc biệt là người dân, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia về dân số – KHHGĐ  giai đoạn 2016 – 2020. Dịp này đã có 6 tập thể, 9 cá nhân được UBND Thị xã Cửa Lò khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – KHHGĐ giai đoạn 2011- 2015./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật