Cửa Lò tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020

Đăng ngày 12/02/2020

Sáng ngày 12/2, cùng với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020.

q1

q2

q3

q4

Do làm tốt công tác tạo nguồn ở cơ sở và quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ nên thị xã Cửa Lò có đủ nguồn sẵn sàng nhập ngũ với tỷ lệ dự phòng hợp lý. 100% công dân có lệnh gọi nhập ngũ đều đủ tiêu chuẩn về lý lịch chính trị, sức khỏe. Trong số 36 tân binh lên đường nhập ngũ lần này, có 25 tân binh được biên chế về Lữ đoàn 101 – Vùng 4 – Hải quân; 05 tân binh về Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An; 05 tân binh về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và 01 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an.

q7

q8

q13

q10

Quá trình giao quân được thị xã thực hiện đúng quy trình, nhận quân nghiêm túc, an toàn và tiết kiệm, nhằm động viên tinh thần của công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh