Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, bản tin nội bộ năm 2022

Đăng ngày 29/12/2022

Chiều ngày 29/12, Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, bản tin nội bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Võ Văn Hùng – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã; Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Bùi Đình Đương – Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã. Cùng dự có đội ngũ báo cáo viên, công tác viên, giáo viên kiêm chức trên địa bàn. 

Trong chiều nay, trước khi bước vào hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, bản tin nội bộ năm 2022, Trung tâm chính trị thị xã phối hợp với ban tuyên giáo thị ủy báo cáo những kết quả nổi bật năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Chỉ thị 04 của BTV Thị ủy về tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò và các văn bản của BTV tỉnh ủy đến toàn thể báo cáo viên tham dự.

Năm qua, đội ngũ báo cáo viên đã chủ động xây dựng chương trình sát thực gắn với nhiệm vụ chính trị của thị xã. Tuyên truyền quán triệt các chuyên đề, đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương khóa 13, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đảng bộ phường, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giới thiệu bài báo dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về người con Cửa Lò, người chiến sỹ kiên trung Lê Thị Bạch Cát. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động trong chuỗi du lịch, giải tỏa phía đông đường Bình Minh. Nội dung thông tin cô đọng, có chiều sâu. Câu lạc bộ thời sự thị xã được kiện toàn, chất lượng sinh hoạt được nâng cao.

Đội ngũ giảng viên kiêm chức có trình độ chuyên môn, trách nhiệm, tâm huyết, đầu tư, đổi mới trong giảng dạy đã thu hút học viên trong việc tiếp thu bài giảng. Trong năm, đội ngũ giảng viên kiêm chức đã dạy 59 lớp với hơn 7 ngàn học viên tham gia. Đối với hoạt động bản tin nội bộ, ban biên tập đã chủ động tham mưu, bám sát đề cương, phục vụ tuyên truyền mỗi tháng 01 số, mỗi số 300 quyển với nội dung phong phú, bản in đẹp, hấp dẫn. Hầu hết, các bài viết trên bản tin có chất lượng, các tác phẩm thơ, nhạc góp phần tạo sức hút cho bản tin. Hoạt động của cộng tác viên dư luận được duy trì nề nếp, hiệu quả, các thông tin được phản ánh kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung và chia sẻ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên tại cơ sở. Bên cạnh đó, tập trung vào phương hướng hoạt động cho năm 2023 đó là chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền nhất là điểm mới trong năm du lịch 2023, các phong trào thi đua yêu nước, kiện toàn các câu lạc bộ thời sự pháp luật tại các phường..

Dịp này, Thị ủy Cửa Lò cũng khen thưởng cho 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức; 3 tập thể và 7 cá nhân trong hoạt động bản tin nội bộ năm 2022.

 Nguyễn Hương – Duy Quý