Cửa Lò tổ chức hội nghị rà soát triển khai thực hiện Quyết định số 45/20216/QĐ-TTg

Đăng ngày 13/07/2021

Chiều ngày 13/7, UBND Thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị rà soát triển khai thực hiện Quyết định số 45/20216/QĐ-TTg về quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã. Tham dự hội nghị có trưởng các phòng, ban đơn vị liên quan, lãnh đạo Bưu điện Thị xã Cửa Lò, Chủ tịch UBND 7 phường. Đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Hội nghị nêu rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 45/20216/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đa dạng hóa phương thức giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC. Ngoài ra, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích cũng góp phần nâng cao hiệu quả xử lý thủ tục hành chính tại địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, ngành và các phường đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn khi triển khai thực hiện Quyết định 45 tại địa phương. Qua đó, kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, chủ tịch UBND Thị xã Doãn Tiến Dũng nhấn mạnh, để triển khai Quyết định số 45/20216/QĐ-TTg thực sự có hiệu quả thì cần có sự phối hợp tích cực giữa các phòng, ban, đơn vị và bưu điện Thị xã. Đồng chí thống nhất 14 nội dung quy trình TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã; Giao Văn phòng và phòng Văn hóa chủ trì mở lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả cho cán bộ liên quan, các cán bộ phụ trách một cửa ở phường, Thị xã nhằm thực hiện chính xác và bảo đảm an toàn thông tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Nghiêm túc niêm yết công khai bảng cước phí, lệ phí; Danh mục tài liệu nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để người dân biết và thực hiện. Đồng chí thống nhất thời gian bắt đầu từ ngày 01/8/2021 sẽ tổ chức triển khai thực hiện thí điểm.

                                                                             Dương Tân – Tạ Nhật