Cửa Lò tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020

Đăng ngày 09/01/2020

Sáng ngày 09/1, thị xã Cửa Lò đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020, với nội dung :” Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các Đ/c: Dương Thanh Bình- Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Nghệ an; Lê Thanh Long- Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng dự.

nq

Tham gia hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2020 lần này có hơn 200 học viên là các đồng chí trong BCH đảng bộ thị xã; Trưởng, phó các ban, ngành thị xã và cơ sở. Trong thời gian một buổi, các học viên được Đ/c Dương Thanh Bình, Phó hiệu trưởng trường Chính trị Tỉnh truyền đạt và trang bị thêm những nội dung cơ bản về: ” Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

nq3

nq2

Thông qua hội nghị học tập chuyên đề lần này, đã củng cố và khẳng định thêm vai trò và tầm quan trọng, cùng giá trị bất diệt của  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mọi chặng đường xây dựng và phát triển của đất nước. Qua đó, đã cung cấp thêm những kiến thức quan trọng, quý báu giúp các học viên thêm thấm nhuần và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong thời đại mới, nhằm tiếp tục xây dựng hệ thống chính quyền các cấp thị xã ngày càng phát triển vững mạnh./.

Phan Thành Tạ Nhật